Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 159
Data zgłoszenia 2018-02-15
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projekte mbudowlanym sieci kablowej nn 0,4kV zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
Enea Opertor sp.z o.o.
Adres inwestycji
Wołkowyska (Nowe Miasto)
obręb: Komandoria
arkusz: 13
działka: 2/1,2/49

zobacz na planie
Wołkowyska (Nowe Miasto)
obręb: Komandoria
arkusz: 15
działka: 2/8,1/25,1/23

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-19 16:17:50.0