Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 644
Data zgłoszenia 2018-05-21
Treść zgłoszenia zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
Kramarz Zofia
Kramarz Ryszard
Adres inwestycji
Słodyńska 6 (Jeżyce)
obręb: Psarskie
arkusz: 2
działka: 23/10

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-23 16:18:12.0