Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 714
Data zgłoszenia 2018-05-30
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4kV, tj.budowa linii nn-0,4kV kablowej, szafy kablowej SK-3, czterech złączy kablowo-pomiarowych (sieć elektroenergetyczna nn 0,4kV kablowa)
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
Enea Operator sp.z o.o.
Adres inwestycji
Kotowo (Grunwald)
obręb: Kotowo
arkusz: 7
działka: 45,23,22/1,21/10,21/7,21/3,16/1,15/2,14/2,13

zobacz na planie
Kotowo (Grunwald)
obręb: Kotowo
arkusz: 8
działka: 59/21,59/8,59/6,57/2,56/2,9/1,10/31,8/30,8/28

zobacz na planie
boczna od ul.Uradzkiej;
Uradzka (Grunwald)
obręb: Kotowo
arkusz: 7
działka: 45,23,22/1,21/10,21/7,21/3,16/1,15/2,14/2,13

zobacz na planie
boczna od ul.Uradzkiej;
Uradzka (Grunwald)
obręb: Kotowo
arkusz: 8
działka: 59/21,59/8,59/6,57/2,56/2,9/1,10/31,8/30,8/28

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-18 16:13:08.0