Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 715
Data zgłoszenia 2018-05-30
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowych nn 0,4kV, jednej szafki SK4 i dwóch złączy kablowych ZK2x-2P
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
Enea Operator sp.z o.o.
Adres inwestycji
Huby Moraskie (Stare Miasto)
obręb: Morasko
arkusz: 15
działka: 167/65,172

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-18 16:13:08.0