Biblioteka Raczyńskich (BR)

Kierownik/Dyrektor

Anna Gruszecka, e-mail kontaktowy sekretariat@bracz.edu.pl
plac Wolności 19, 61-739 Poznań
61 852 98 68
godziny urzędowania: zobacz: http://www.bracz.edu.pl/
sekretariat@bracz.edu.pl
www.bracz.edu.pl/

Kompetencje i zadania

Biblioteka Raczyńskich jest instytucją kultury, jednostką organizacyjną samorządu miasta Poznania - pełni funkcję biblioteki miejskiej.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Justyna Lasecka
ostatnia zmiana w dniu 2017-12-05 15:38 - wprowadzenie umowy nr BR-IV-074-31/17 (Wprowadzenie informacji)