Biblioteka Raczyńskich (BR)

Kierownik/Dyrektor

Anna Gruszecka, e-mail kontaktowy sekretariat@bracz.edu.pl
plac Wolności 19, 61-739 Poznań
61 852 98 68
godziny urzędowania: zobacz: http://www.bracz.edu.pl/
sekretariat@bracz.edu.pl
www.bracz.edu.pl/

Kompetencje i zadania

Biblioteka Raczyńskich jest instytucją kultury, jednostką organizacyjną samorządu miasta Poznania - pełni funkcję biblioteki miejskiej.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Justyna Lasecka
ostatnia zmiana w dniu 2018-08-13 10:19 - wprowadzenie umowy nr BR-IX-1111-86/18 (Wprowadzenie informacji)