Oferta: DS. FINANSOWYCH W OBSZARZE PROJEKTÓW UNIJNYCH

Data publikacji: 2018-01-04
Nr ref.: KPRM/3/2018
Wydział: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
Stanowisko: DS. FINANSOWYCH W OBSZARZE PROJEKTÓW UNIJNYCH
Informacje dodatkowe: Umowa na czas określony ok. 2 lata

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-01-22

Zakres podstawowych czynności

 • przygotowywanie wniosków o płatność, w tym: koordynacja rozliczeń finansowych, przygotowanie i aktualizacja budżetu projektu, harmonogramu płatności, rozliczenie Wykonawców i obsługa dokumentacji księgowo-finansowej, obsługa systemu SL 2014+
 • sporządzanie sprawozdań i raportów finansowych z realizacji projektów
 • udział w kontrolach i audytach projektu
 • wsparcie w realizacji bieżących zadań w zakresie projektów unijnych Biura

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze rozliczania projektów ze środków UE i przygotowywania wniosków o płatność
 • kompleksowa wiedza w zakresie programów unijnych
 •  znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 •  bardzo dobra umiejętność organizacji pracy

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe/kursy/szkolenia z zakresu: zarządzania projektami, rozliczania projektów i przygotowywania wniosków o płatność, zarządzania finansowego projektem, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli projektów finansowanych z funduszy europejskich, zamówień publicznych, przebiegu procesu inwestycyjnego
 • praca w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • informacje obejmujące życiorys i list motywacyjny - formularz interaktywny dostępny przy ogłoszeniu
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy: praca głównie przy komputerze, związana z bezpośrednią obsługą klienta, wymagająca także wyjść poza miejsce pracy oraz wyjazdów służbowych; dostęp do miejsca pracy nie jest dostosowany do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze.doc format DOC

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Stoińska
ostatnia zmiana w dniu 2018-01-22 11:11 - informacja o wyniku rekrutacji (Aktualizacja)