Oferta: Opiekun

Data publikacji: 2017-09-11
Nr ref.: DPS/DN/0100/06/2017
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
Stanowisko: Opiekun
Informacje dodatkowe: 3 etaty

Zakres podstawowych czynności

Obowiązki obejmują wykonywanie czynności w ramach usług opiekuńczych - udzielanie pomocy i/lub towarzyszenie mieszkańcowi w podstawowych czynnościach życiowych z zakresu samoobsługi, higieny i pielęgnacji oraz pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych, w tym pomaganie w czynnościach higienicznych dnia codziennego, kąpieli oraz ubieraniu i rozbieraniu,  ścielenie łóżka, wydawanie posiłków, dokarmianie i dopajanie mieszkańców między posiłkami, wymiana pościeli i ręczników, układanie w szafach oraz w ramach usług wspomagających m.in usprawnianie, aktywizacja, pomoc w spędzaniu czasu wolnego, opieka podczas wyjazdów poza DPS

Wymagania obowiązkowe

1. wykszatłcenie średnie

2. ukończona szkoła policealna - kierunek opiekun, opiekun medyczny, opiekun w DPS, asystent osoby niepełnosprawnej

Wymagania dodatkowe

1. Doświadczenie na podobnym stanowisku w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

2. Umiejętność pracy w zespole.

3. Umiejetność organizacji pracy własnej

Wymagane dokumenty

1. C.V.

2. List motywacyjny.

3. Kserokopie świadectw pracy.

4. Kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej, ul. Ugory 18/20, 61-623 Poznań w terminie do 2017-09-25.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).

Dom Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Piotr Michalak
ostatnia zmiana w dniu 2017-09-11 16:47 - P.Michalak (Aktualizacja)