Oferta: DS. OBSŁUGI KANCELARYJNEJ

Data publikacji: 2017-04-21
Nr ref.: ZOU /65/2017
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
Stanowisko: DS. OBSŁUGI KANCELARYJNEJ

Data rozstrzygnięcia oferty

2017-06-28

Zakres podstawowych czynności

 • bezpośrednia i telefoniczna obsługa interesantów w zakresie kierowania do właściwych komórek Urzędu i miejskich jednostek
 • udzielanie podstawowych informacji turystycznych
 • sporządzanie ewidencji i analiz dotyczących funkcjonowania Punktu Informacyjnego w Urzędzie
 • dystrybuowanie nieodpłatnych materiałów promocyjnych, rozwieszanie plakatów i ogłoszeń
 • przyjmowanie, rozdzielanie i rejestrowanie korespondencji wpływającej do Urzędu drogą pocztową oraz składaną osobiście przez interesantów

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie minimum średnie
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy biuro-administracyjnej związanej z obsługą sekretariatu, kancelarii, recepcji lub punktu obsługi klienta 
 • znajomość Instrukcji kancelaryjnej
 • znajomość struktur i przestrzennego rozmieszczenia Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych
 • wysoki poziom umiejętności społecznych
 • bardzo dobra obsługa pakietu MS Office

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w jednostkach administracji publicznej
 • kursy/szkolenia z zakresu profesjonalnej obsługi klienta oraz udzielania pierwszej pomocy

Wymagane dokumenty

 • informacje obejmujące życiorys i list motywacyjny - formularz interaktywny dostępny przy ogłoszeniu
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy: praca administracyjna przy komputerze, z bezpośrednią obsługą klienta. Miejsce pracy nie jest przystosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze.doc format DOC

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Teresa Dmochowska-Weber
ostatnia zmiana w dniu 2017-06-28 13:39 - Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)