Oferta: ds. Promocji Publicznego Transportu Zbiorowego

Data publikacji: 2017-03-17
Nr ref.: ZTM.DO.1110.8.2017
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
Stanowisko: ds. Promocji Publicznego Transportu Zbiorowego
Informacje dodatkowe: pełen etat - umowa na zastępstwo co najmniej 1 rok

Zakres podstawowych czynności

 1. Zarządzanie kampaniami informacyjnymi i promocyjno-reklamowymi kierowanymi do mieszkańców na terenie Poznania i Aglomeracji Poznańskiej.
 2. Prowadzenie postepowań z zakresu zamówień publicznych do 30 tys. euro w związku z realizacja kampanii informacyjnych i promocyjno-reklamowych.
 3. Przeprowadzanie badań i analizy satysfakcji klientów.
 4. Aktualizacja stron internetowych: PEKA i ZTM Poznań.

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Znajomość rynku komunikacji miejskiej.
 3. Znajomości sztuki prezentacji.
 4. Znajomość MS Office.
 5. Umiejętność redagowania pism.
 6. Umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe

 1. Doświadczenie w marketingu.
 2. Komunikatywność
 3. Obsługa Corel Draw.

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys i list motywacyjny,
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Kserokopie dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Inne informacje:

Praca z wykorzystaniem komputera, wymaga wyjść poza miejsce pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań w terminie do 2017-04-04.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).

Zarząd Transportu Miejskiego zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Kubala
ostatnia zmiana w dniu 2017-03-17 10:16 - ogłoszenie naboru (Wprowadzenie informacji)