Oferta: DYSPOZYTOR CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data publikacji: 2018-09-12
Nr ref.: ZKB /179/2018
Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Stanowisko: DYSPOZYTOR CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Informacje dodatkowe: praca na zastępstwo ok. 1,5 roku

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-10-08

Zakres podstawowych czynności

 • pełnienie dyżurów w celu utrzymania stałej łączności poprzez dostępne środki techniczne ze służbami, strażami, inspekcjami, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego i powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego na terenie Województwa Wielkopolskiego
 • współpraca z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej w zakresie monitorowania zagrożeń i usuwania skutków zdarzeń w sytuacjach kryzysowych
 • obsługa systemu wykrywania, ostrzegania i alarmowania dla ludności Miasta Poznania
  o zagrożeniach
 • uruchamianie procedur reagowania kryzysowego i standardowych procedur operacyjnych
  w przypadkach przewidzianych w Planie Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie minimum średnie
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie w realizacji zadań z zakresu ochrony mienia, życia lub zdrowia ludzkiego oraz związanych z obsługą klienta
 • wysoki poziom umiejętności obsługi programów komputerowych  oraz sprzętu multimedialnego
 • umiejętność efektywnego działania w sytuacjach stresowych
 • bardzo dobra umiejętność komunikacji interpersonalnej

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe - zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne, administracja
 • kursy, szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • wiedza z zakresu zarządzania kryzysowego i zasad bezpieczeństwa publicznego

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_ZKB_179.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Kinga Michalczyk
ostatnia zmiana w dniu 2018-10-08 10:47 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)