Oferta: DS. ZABEZPIECZENIA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH

Data publikacji: 2018-06-13
Nr ref.: OR /116/2018
Wydział: Wydział Organizacyjny
Stanowisko: DS. ZABEZPIECZENIA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-07-26

Zakres podstawowych czynności

 • weryfikowanie i nadzór nad aktualnością zintegrowanego bezpieczeństwa danych w Urzędzie min. przygotowywanie projektów dokumentacji oraz monitorowanie zmian w przepisach i normach
 • nadzorowanie opracowywanych standardów ochrony fizycznej danych oraz ochrony danych w systemach informatycznych
 • konsultowanie i koordynowanie nowych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa informacji
 • monitorowanie stosowania standardów ochrony danych oraz badanie skuteczności wdrażanych rozwiązań
 • prowadzenie szkoleń z obszaru bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych
 • obsługa administracyjna Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: informatyczne, kierunki techniczne, nauki ścisłe lub ekonomiczne lub prawnicze
 • doświadczenie na stanowisku programisty lub związanym z wykonywaniem analiz i wdrożeń systemów informatycznych, analiz kontraktów dotyczących systemów informatycznych
 •  wiedza z zakresu stosowania procedur polityki bezpieczeństwa informacji

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe: zarządzanie, kontrola zarządcza, zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • kursy/szkolenia z zarządzania ryzykiem, zarządzania projektami
 • umiejętność wystąpień publicznych - prezentowanie informacji, prowadzenie spotkań oraz szkoleń

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • oryginały świadectw pracy, oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy: praca administracyjna przy komputerze, wymagająca bezpośrednich kontaktów w ramach struktur Urzędu oraz wyjść poza miejsce pracy. Miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_OR_116_2018.doc format DOC

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Teresa Dmochowska-Weber
ostatnia zmiana w dniu 2018-07-26 10:02 - Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)