XV Lieum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu (XV LO)

Kierownik/Dyrektor

Grażyna Lach
60-681 Poznań, Os. Bolesława Chrobrego 107
61 822 39 71
godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
sekretariat@zso15poznan.pl
www.xvlopoznan.pl

Kompetencje i zadania

Działalność edukacyjna na poziomie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

akt powołania; uchwała Nr XLV/777/VII/2017 z dnia 28 marca 2017r. Rada Miasta Poznania w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjanych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

Budżet jednostki na bieżący rok

Rok 2017

80110 -  784.935,00   

80120 -  615.154,00

80146 -       5.903,00

80195 -      18.318,00

WRD -        36.600,00

Wartość posiadanego mienia

stan na 01.09.2017r.

wartość brutto

Srodki trwałe  - 7.157.387,77

Pozostałe środki trwałe - 745.823,08

Zbiory biblioteczne - 127.347,79

Wartości niematerialne i prawne - 44.366,26

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Grażyna Lach
ostatnia zmiana w dniu 2017-10-06 10:55 - zmiana nazwy jednostki (Aktualizacja)