Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 (XV Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum Nr 11) (ZSO nr 15)

Kierownik/Dyrektor

Grażyna Lach
60-681 Poznań, Os. Bolesława Chrobrego 107
61 822 39 71
godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
sekretariat@zso15poznan.pl
www.xvlopoznan.pl

Kompetencje i zadania

Działalność edukacyjna na poziomie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

akt powołania; uchwałą Nr VI/44/V/2007 z dnia 30 stycznia 2007r. Rada Miasta Poznania tworzy z dniem 1 lutego 2007roku Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 107.W skład zespołu wchodzą:Gimnazjum nr 11XV Liceum Ogólnokształcące im. Wiktora Degi.

Budżet jednostki na bieżący rok

Rok 2016 

80110 -  2.273.508,00    

80120 -  2.027.021,00

80146 -        4.950,00

80195 -      71.482,00

80150 -        6.813,00

WRD -        68.340,00

Wartość posiadanego mienia

stan na 0101.2016r.

wartość brutto

Srodki trwałe  - 7.072.387,77

Pozostałe środki trwałe - 701.000,56

Zbiory biblioteczne - 124.638,41

Wartości niematerialne i prawne - 50.024,81

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Grażyna Lach
ostatnia zmiana w dniu 2016-02-17 12:56 - Danuta Ludwiczak 2016r plany (Aktualizacja)