Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 (XV Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum Nr 11) (ZSO nr 15)

Kierownik/Dyrektor

Grażyna Lach
60-681 Poznań, Os. Bolesława Chrobrego 107
61 822 39 71
godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
sekretariat@zso15poznan.pl
www.xvlopoznan.pl

Kompetencje i zadania

Działalność edukacyjna na poziomie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

akt powołania; uchwałą Nr VI/44/V/2007 z dnia 30 stycznia 2007r. Rada Miasta Poznania tworzy z dniem 1 lutego 2007roku Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 107.W skład zespołu wchodzą:Gimnazjum nr 11XV Liceum Ogólnokształcące im. Wiktora Degi.

Budżet jednostki na bieżący rok

Rok 2017

80110 -  2.667.649,00    

80120 -  2.022.773,00

80146 -        4.950,00

80195 -      73.274,00

WRD -        52.140,00

Wartość posiadanego mienia

stan na 0101.2017r.

wartość brutto

Srodki trwałe  - 7.157.387,77

Pozostałe środki trwałe - 759.816,30

Zbiory biblioteczne - 125.283,41

Wartości niematerialne i prawne - 44.366,26

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Grażyna Lach
ostatnia zmiana w dniu 2017-09-21 11:12 - Barbara Szawara (Wprowadzenie informacji)