Oferta: ds.inwestycji

Data publikacji: 2018-07-03
Nr ref.: DO.1100.20.2018
Jednostka: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Stanowisko: ds.inwestycji
Informacje dodatkowe: pełen etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-09-24

Zakres podstawowych czynności

 1. planowanie robót budowlanych, w tym tworzenie harmonogramów prac inwestycyjnych
  i remontowych oraz ustalanie priorytetów realizacji,
 2. weryfikacja kosztorysów ofertowych,
 3. nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów obiektów,
 4. prowadzenie nadzoru nad usuwaniem awarii,
 5. dokonywanie przeglądów obiektów budowlanych i ocena ich stanu technicznego,
 6. uczestniczenie w komisjach odbioru robót budowlanych,
 7. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 8. prowadzenie rozliczeń inwestycji,
 9. sporządzanie sprawozdań finansowych,
 10. prowadzenie spraw związanych z branżą elektryczną i teletechniczną.

Wymagania obowiązkowe

 1. wykształcenie wyższe - techniczne,
 2. co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą inwestycji lub remontów w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego,
 3. dobra znajomość prawa budowlanego,
 4. umiejętność kosztorysowania,
 5. umiejętność obsługi komputerowych programów Excel Word,
 6. umiejętność obsługi programu komputerowego do kosztorysowania NORMA,
 7. dobra znajomość  pakietu MS Office (Word, Excel,).

Wymagania dodatkowe

 1. doświadczenie związane z realizacją zamówień publicznych w tym w przygotowywaniu dokumentacji,
 2. prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty

1. imię (imiona) i nazwisko;
2. datę urodzenia;
3. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4. wykształcenie;
5. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Inne informacje:

praca administracyjna z wykorzystaniem komputera, wymaga  sprawności ruchowej,  przemieszczania się pomiędzy różnymi lokalizacjami i instytucjami na terenie  Poznania.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru DO.1100.20.2018.docx plik binarny

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Kubala
ostatnia zmiana w dniu 2018-09-24 10:25 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)