Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Data wpływu wniosku do UMP 2017-01-13
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 13011700208
Przedmiot wniosku Uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w latach 1999-2016 przez użytkownika wieczystego nieruchomości położonych w Poznaniu, obręb Chartowo, dz. nr 41 (aktualnie 41/1 i 41/2) oraz 1/7 (aktualnie 1/18 i 1/19)
Kategoria gospodarka gruntami
Znak sprawy GN-VIII.1431.9.2017
Tryb dostępu do informacji przetworzenie
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka pocztowa
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku wydano decyzję o odmowie
Data udostępnienia informacji 2017-02-20
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 20021700479

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-14 16:13:34.0