Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Data wpływu wniosku do UMP 2017-01-05
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 5011702538
Przedmiot wniosku Wydanie kopii pisma Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP z dnia 31.10.16
Kategoria gospodarka gruntami
Znak sprawy GN-VIII.1431.6.2017
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wgląd do dokumentów urzędowych
Żądana forma udostępnienia informacji kserokopie, wydruki
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku udostępniono pełną informację
Data udostępnienia informacji 2017-01-09
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 17011701310

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-16 16:15:29.0