Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
Data wpływu wniosku do UMP 2017-01-09
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 61600000000
Przedmiot wniosku Dane z projektu budowlanego-ul.Inowroclawska 24a
Kategoria urbanistyka i architektura
Znak sprawy UA-XIV.1431.3.2017
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wgląd do dokumentów urzędowych
Żądana forma udostępnienia informacji kserokopie, wydruki
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem 0
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku wycofanie wniosku przez Wnioskodawcę (art.15.2)
Data udostępnienia informacji 2017-01-17
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 17012017000

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-24 16:21:23.0