Wniosek o informację

Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący BIURO SPRAW LOKALOWYCH
Data wpływu wniosku do UMP 2017-01-10
Numer wniosku w dzienniku kancelaryjnym 12011701331
Przedmiot wniosku Wykaz lokali do zamiany
Kategoria gosp. komunalna i mieszkaniowa
Znak sprawy SLk-IV.1431.2.2017
Tryb dostępu do informacji prosty
Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku
Żądany sposób udostępnienia informacji wysyłka pocztowa
Żądana forma udostępnienia informacji pisemna bez załączników
Naliczona opłata za nośnik lub przekształcenie zgodne z wnioskiem
Oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystania informacji lub wysokość opłat
Sposób rozpatrzenia wniosku skierowano wniosek do Jednostki UMP/MJO/Spółki wg kompetencji
Data udostępnienia informacji 2017-01-17
Numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym 17011702070

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-19 16:26:06.0