Wtórnik tablic rejestracyjnych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Jeśli tablice rejestracyjne zniszczyły się, zostały zgubione lub skradzione możesz wyrobić wtórnik w urzędzie zachowując ten sam numer rejestracyjny.

Aby to zrobić wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go i podpisz. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas.   

Uwaga! Wtórnik tablic rejestracyjnych dotyczy pojazdów posiadających białe tablice rejestracyjne.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • dowód rejestracyjny;
 • dowód osobisty lub paszport (jeśli jesteś cudzoziemcem spoza UE zabierz paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu);
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży tablic rejestracyjnych. Skorzystaj z naszego wzoru;
 • w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę przynieś KRS - może być wydruk ze strony internetowej;
 • dowód opłaty;
 • aktualne ubezpieczenie OC.

Wystarczy, że do urzędu przyjdzie jeden z właścicieli pojazdu. Gdy załatwiasz za kogoś sprawę, wystarczy pełnomocnictwo od jednego z właścicieli. Skorzystaj z naszego wzoru.

Jeśli chcesz tablice rejestracyjne z nowymi numerami, zabierz ze sobą dodatkowo:

 • kartę pojazdu;
 • tablice rejestracyjne;
 • zaświadczenie z Policji w przypadku kradzieży tablic;
 • dowód opłaty jak w przypadku rejestracji nowego pojazdu;
 • pełnomocnictwo od wszystkich właścicieli.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, sala obsługi, parter,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi, parter,

ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, sala obsługi, parter (od 23 kwietnia 2018 r. w tej lokalizacji obsługujemy tylko osoby umówione. Umówić na wizytę możesz się tutaj (kalendarz)).

Pamiętaj, że tablice odbierzesz tam, gdzie był złożony wniosek.

Nie chcesz czekać w kolejce - umów się na wizytę.

Możesz to zrobić:

 • przez Internet (kalendarz)
 • dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44

Opłaty

Za wtórnik tablicy rejestracyjnych musisz wnieść opłatę.

Możesz to zrobić:

 • kartą płatniczą, na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę (pobierana jest prowizja 2zł);
 • przelewem na konto Urzędu Miasta  Poznania:
  • wtórnik tablic rejestracyjnych - 96 1020 4027 0000 1002 1262 0730 (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym pod literą E lub w karcie pojazdu);
  • pełnomocnictwo - nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763  (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym pod literą E lub w karcie pojazdu);
 • gotówką (Agencja finansowa w lokalizacji na ul. Gronowej pobiera prowizję 2,5zł).

W lokalizacji przy ul. Libelta 16/20 oraz 28czerwca 1956r. nr 404 płatności realizowane są TYLKO bezgotówkowo.

Wysokość opłat:

Jeśli masz tablice rejestracyjne ze starymi oznaczeniami (czarne tablice lub białe z flagą Polski):

 • gdy posiadasz czarne tablice rejestracyjne, należy pojazd przerejestrować na nowe oznaczenia, a opłaty wyniosą Cię tak jak w przypadku przerejestrowania[link do przerejestrowania];
 • 93zł - wtórnik dwóch tablic rejestracyjnych lub w przypadku utraty jednej tablicy z flagą Polski (muszą być zamówione obie tablice rejestracyjne);
 • 53zł - wtórnik jednej tablicy rejestracyjnej - nie dotyczy tablic rejestracyjnych ze starymi oznaczeniami (czarne tablice rejestracyjne lub białe tablice z flagą Polski;
 • 43zł - tylko dla motoroweru;
 • 17zł - pełnomocnictwo od każdej osoby za którą załatwisz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Nowe tablice rejestracyjne będą gotowe w ciągu 7 dni roboczych. O tym, że tablice są gotowe powiadomimy Cię SMS-em lub e-mailem, który podałeś we wniosku. Możesz to także sprawdzić sam wchodząc na stronę www.um.poznan.pl. Zabierz ze sobą dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz tablice rejestracyjne (jeśli posiadasz).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r poz. 1137 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Nie występuje.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Budziński
ostatnia zmiana w dniu 2018-04-11 11:08 - Aktualizacja informacji o miejscu złożenia dokumentów (Aktualizacja)