Wymiana oraz przedłużenie ważności legitymacji instruktora

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Każdy instruktor nauki jazdy musi mieć ważną legitymację instruktora. W przypadku zmiany danych osobowych, zagubienia, zniszczenia oraz utraty ważności legitymacji instruktora nauki jazdy, przyjdź do nas po nową.

Aby to zrobić, wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go i podpisz.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

  • aktualne zdjęcie o wym. 3,5 x 4,5 cm;
  • dowód osobisty;
  • prawo jazdy;

oraz jeżeli  legitymacja straciła ważność:

  • orzeczenie lekarskie;
  • orzeczenie psychologiczne.

Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, II piętro, pokój 206, tel. 61 646 33 44. 

Opłaty

Wymiana legitymacji instruktora jest bezpłatna.

Termin i sposób załatwienia

Sprawa załatwiana jest w terminie 2 dni.

Podstawa prawna

Ustawa o kierujących pojazdami (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Nie występuje.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Budziński
ostatnia zmiana w dniu 2017-05-25 12:37 - Aktualizacja podstawy prawnej (Aktualizacja)