Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego (SP28)

Kierownik/Dyrektor

Beata Sobiech
ul. Chojnicka 57, 60-480 Poznań
61 842-82-54
godziny urzędowania: 7.00-15.00
sp28@poznan.interklasa.pl
www.sp28poznan.edu.pl

Budżet jednostki na bieżący rok

Plan finansowy jednostki _ SP 28 na rok 2014

80101 - 2 160 590,00

80103 - 129 651,00

80195 - 13558,00

85401 - 232 668,00

Wartość posiadanego mienia

Wartość posiadanego mienia (brutto )
Aktywa trwałe 011
Budynki gr. I - 4.567.330,99 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr. II - 99.239,00 zł
Maszyny i urządzenia techniczne gr. III-VI - 184.698,93 zł
Narzędzi, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gr. VIII - 4.164,99 zł
Pozostałe środki trwałe 013 - 243.135,62 zł
Zbiory biblioteczne 014 - 24.018,00 zł
Wartości niematerialne i prawne 020 - 14.444,01 zł

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Piętka
ostatnia zmiana w dniu 2018-03-02 10:49 - aktualizacja danych adresowych (Aktualizacja)