Uchwała nr LXXIII/1369/VII/2018 z dnia 2018-09-25

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXIII/1369/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących osobom powołanym w skład obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do rad osiedli Miasta Poznania.

Data podjęcia:

2018-09-25

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • JEDNOSTKI POMOCNICZE OSIEDLA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian