Uchwała nr LXIII/1157/VII/2018 z dnia 2018-03-06

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXIII/1157/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Hetmańskiej i Góreckiej" w Poznaniu.

Data podjęcia:

2018-03-06

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian