Uchwała nr LXIII/1166/VII/2018 z dnia 2018-03-06

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXIII/1166/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

Data podjęcia:

2018-03-06

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian