Uchwała nr LXV/1197/VII/2018 z dnia 2018-04-17

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXV/1197/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego przekazanego do korzystania jednostkom pomocniczym Miasta - osiedlom.

Data podjęcia:

2018-04-17

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchyla uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian