Uchwała nr XI/152/VIII/2019 z dnia 2019-05-14

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XI/152/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie rozpatrzenia odwołania S. R. W. od rozstrzygnięcia Miejskiego Zespołu do spraw Wyborów Osiedlowych protestu przeciwko ważności wyborów do Rady Osiedla Sołacz.

Data podjęcia:

2019-05-14

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • JEDNOSTKI POMOCNICZE OSIEDLA
  • WYBORY

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-14 00:00:00.0