Oferta: DS. WYDAWANIA ODPISÓW I MIGRACJI AKTÓW STANU CYWILNEGO

Data publikacji: 2018-06-11
Nr ref.: USC /113/2018
Wydział: Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko: DS. WYDAWANIA ODPISÓW I MIGRACJI AKTÓW STANU CYWILNEGO
Informacje dodatkowe: praca na 0,5 etatu

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-07-06

Zakres podstawowych czynności

 • przyjmowanie i rejestrowanie wniosków, oraz wydawanie odpisów i zaświadczeń o stanie cywilnym
 • sporządzanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń z ksiąg i akt zbiorowych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego
 • zlecanie migracji aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
 • potwierdzanie danych osobowych zawartych w aktach stanu cywilnego na potrzeby organów wydających dowody osobiste oraz ewidencji ludności
 • udostępnianie aktów stanu cywilnego, ksiąg stanu cywilnego oraz skorowidzów aktów zgonu

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w administracji publicznej na stanowiskach związanych ze stosowaniem procedury administracyjnej i bezpośrednią obsługą klienta 
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego i przepisów dotyczących rejestracji stanu cywilnego
 • sumienność, skrupulatność, dokładność
 • wysoki poziom umiejętności społecznych 

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy związanej z rejestracją stanu cywilnego
 • wiedza z zakresu prawa rodzinnego, ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • oryginały świadectw pracy, oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy: praca administracyjna przy komputerze, związana z bezpośrednią obsługą klienta oraz czynnościami na wysokości do 3 metrów i kontaktem z archiwalnymi dokumentami. Miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Informacja o wyniku naboru

info_o_naborze_USC_113.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Kropidłowska
ostatnia zmiana w dniu 2018-07-06 15:00 - Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)