Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Kierownik/Dyrektor

mgr Irena Majer
ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań
61 87 83 700, fax. 61 87 83 703
godziny urzędowania: 7.30-15.05
sekretariat@mogilenska.pl
www.mogilenska.pl

Informacja o stanie mienia

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Sara White
ostatnia zmiana w dniu 2018-11-19 11:34 - DODANIE INFORMACJI O OBOWIĄZKU INFORMACYJNYM- SARA WHITE (Aktualizacja)