Zarządzenie nr 15/2018/P

w sprawie powołania Rady Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-01-09

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-01-09

Kategoria zarządzenia

Kultura i sztuka

Jednostka przygotowująca

Wydział Kultury

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Kultury

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:13:30.0