Zarządzenie nr 209/2013/P

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2013-03-13

Data wejścia w życie zarządzenia

2013-03-13

Kategoria zarządzenia

Obrona cywilna

Jednostka przygotowująca

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Zmienia zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-07-19 16:12:58.0