Zarządzenie nr 254/2018/P

w sprawie powołania pana Sławomira Roberta Richtera na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-04-04

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-04-04

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-21 08:14:18.0