Zarządzenie nr 26/2000

W sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania oraz Zespołu roboczego dla realizacji projektu "strategiczne zarządzanie gruntami"

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-06-06

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-06-06

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-24 16:19:04.0