Zarządzenie nr 269/2018/P

w sprawie nabycia przez Miasto Poznań udziałów w łącznej wysokości 2/48 części w nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Lechickiej, oznaczonej geodezyjnie jako dz. 1 z obrębu Winiary, ark. 04, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze xxx.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-04-10

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-04-10

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

numer księgi wieczystej

Podstawa prawna

ochrona danych osobowych

Osoba dokonująca wyłączenia

Małgorzata Mróz

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-03-22 16:12:02.0