Zarządzenie nr 364/2018/P

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu opracowania Poznański Program dla Kultury.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-05-29

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-05-29

Kategoria zarządzenia

Kultura i sztuka

Jednostka przygotowująca

Wydział Kultury

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Kultury

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-17 16:16:07.0