Zarządzenie nr 37/2018/P

w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Stróżyńskiego 16, zabezpieczającej kredyt inwestycyjny, udzielony przez Bank PKO BP S.A., Stowarzyszeniu Piątkowska Szkoła Społeczna, na rozbudowę i przebudowę budynków Szkoły.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-01-17

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-01-17

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:13:30.0