Zarządzenie nr 4/2018/P

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/232/VI/2017 Rady Osiedla Strzeszyn z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie sformułowania wniosków do opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podolany Południe".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-01-03

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-01-03

Kategoria zarządzenia

Jednostki pomocnicze

Jednostka przygotowująca

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:13:30.0