Zarządzenie nr 400/2018/P

W sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zmian w organizacji ruchu na ulicy Brzask i ulicy Sierakowskiej w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-06-06

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-06-06

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-03-18 16:12:49.0