Zarządzenie nr 414/2018/P

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta - osiedli.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-06-13

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-06-13

Kategoria zarządzenia

Jednostki pomocnicze

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-03-22 16:12:02.0