Zarządzenie nr 467/2003/P

W sprawie ustalenia odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego działek gruntu, wydzielonych pod drogi publiczne gminne w obrębie Golęcina i Strzeszyna.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-06-17

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-06-17

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-16 16:13:49.0