Zarządzenie nr 48/2000

W sprawie powołania komisji do sprawdzania znajomości topografii miasta Poznania

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-09-14

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-09-14

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-23 16:15:32.0