Zarządzenie nr 485/2003/P

W sprawie zmiany Zarządzenia nr 453/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 9 czerwca 2003r. w sprawie wydatkowania środków z budżetu miasta Poznania z Działu 851 rozdz. 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-06-26

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-06-26

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-24 16:19:04.0