Zarządzenie nr 5/2018/P

w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr.... z równoczesnym nabyciem udziału w nieruchomości wspólnej, usytuowanego w budynku posadowionym na nieruchomości położonej przy ul...........................................................

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-01-03

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-01-03

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

nr księgi wieczystej

Podstawa prawna

ustawa o ochronie danych osobowych

Osoba dokonująca wyłączenia

Radłowska-Zelent

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:13:30.0