Zarządzenie nr 50/2000

W sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 28/2000 z dnia 26.06.2000r. w sprawie powołania Kapituły konkursu o tytuł "Wolontariusz Roku"

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-10-06

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-10-06

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zmienia zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-23 08:15:21.0