Zarządzenie nr 502/2003/P

W sprawie nabycia części nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Zamenhofa 142 /na rzecz p. Macieja Sokoła/

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-06-26

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-06-26

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-24 16:19:04.0