Zarządzenie nr 513/2019/P

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze umowy zamiany, stanowiącej własność Miasta Poznania, składającej się z działek nr 23/14 i nr 23/12, ark. mapy 22, obręb Krzyżowniki, położonej w rejonie ul. Wichrowej w Poznaniu, na działki nr 21/5 i nr 21/7, ark. mapy 22, obręb Krzyżowniki, stanowiące własność spółki BIMs Plus FHH Sp. z o.o. POZNAŃ Sp. k., prawo użytkowania wieczystego BIMs Plus FHH Sp. z o.o. POZNAŃ Sp. k. działki 5/22, arkusz mapy 24, obręb Krzyżowniki i udział w wysokości 421/785 części w prawie użytkowania wieczystego BIMs Plus FHH Sp. z o.o. POZNAŃ Sp. k. działki nr 5/25, arkusz mapy 24, obręb Krzyżowniki, będącej własnością Skarbu Państwa oraz darowizny na rzecz Miasta Poznania udziału 364/785 części w prawie użytkowania wieczystego BIMs Plus FHH Sp. z o.o. POZNAŃ Sp. k. działki 5/25, arkusz mapy 24, obręb Krzyżowniki, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-06-19

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-06-19

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

numery ksiąg wieczystych i cena

Podstawa prawna

Ustawa o ochronie danych osobowych

Osoba dokonująca wyłączenia

Maciej Wojciechowski

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-06 16:15:00.0