Zarządzenie nr 523/2003/P

W sprawie zmiany uchwały Nr 577/2001 Zarządu Miasta Poznania z dnia 12.09.2001r w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu przy ul.Serbskiej 6, dla którego funkcję organu założycielskiego sprawuje Miasto Poznań

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-07-02

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-07-02

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zmienia uchwałę Zarządu nr

577/2001

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-17 16:31:05.0