Zarządzenie nr 556/2003/P

W sprawie zmiany zarządzenia z dnia 18.04.2003r nr 329/2003/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853, z rozdziału 85395"Pozostała działalność" na realizację zadań publicznych w 2003 roku w zakresie pomocy społecznej, wtym działań na rzecz osób niepełnosprawnych , realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-07-10

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-07-10

Kategoria zarządzenia

Pozostała działalność

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-24 16:19:04.0