Zarządzenie nr 560/2003/P

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania,przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.(nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania położoną w Poznaniu przy ul.Warpnowskiej-Kościerzyńskiej)

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-07-15

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-07-15

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-25 08:13:17.0