Zarządzenie nr 577/2003/P

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2002/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18.12.2002r.w sprawie trybu prac w ramach realizacji projektu Phare 2000 Nr PL 0003.01 "Stworzenie zintegrowanego systemu katastralnego" w zakresie komponentu III - modernizacja ewidencji podatkowej nieruchomości.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-07-24

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-07-24

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Finansowy

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Finansowy

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-18 16:11:56.0