Zarządzenie nr 580/2003/P

W sprawie zamiany nieruchomości położonych przy ul. Kartuskiej, al. Wielkopolskiej, Koszalińskiej, Zielonej, Bolesława Leśmiana, Palacza, Literackiej i Jana Pawła II.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-07-28

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-07-28

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Uchyla uchwałę Zarządu nr

591/2002

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-20 16:11:45.0