Zarządzenie nr 631/2003/P

W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu w stosunku do udziału 246618/253299 cz. nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul.Szamotulskiej, obr.Jeżyce, ark.18, dz.32/25 o pow.151 m2, KW 25.796 cz.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-08-18

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-08-18

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-17 16:31:05.0